เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Aug 2016

ช้างงาเดียว

Thunia alba (Lindl.) Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดินหรืออิงอาศัย ต้นเป็นลำเรียว ยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ รูปรีแคบแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 10-20 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด เป็นกระจุก 2-8 ดอก มีใบประดับรองรับ ดอกบานกว้าง 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปหอก ปลายกลีบเรียว แหลม ลักษณะบานห่อๆ กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบมีขนเรียงเป็นแถว และมีริ้วหรือขีดสีส้มแดงโดยทั่ว ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Sympodial lithophyte or epiphyte orchid. Stem up to 1 m long. Leaves oblong-elliptic, 10 - 20 cm long, 2.5 - 5 cm wide. Inflorescence terminal, 4 - 10 cm long, 2 - 8-flowered. Flowers 5 - 7 cm across, sepals and petals white, lanceolate, lip white with yellowish-orange marking and hairs, margin fimbriate.
พบในป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
India to SE Asia: Evergreen forest in the north, northeast, east and south, blooming in May - June.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

35817 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
2 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
3 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
4 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
5 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
6 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
7 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
8 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
9 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
10 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
11 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE
12 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดียว ORCHIDACEAE
13 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดียว ORCHIDACEAE
14 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดียว ORCHIDACEAE
15 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
16 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
17 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
18 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
19 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
20 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
21 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
22 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
23 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE
24 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ช้างงาเดี่ยว ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: