เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Aug 2016

ช้างงาเดียว

Thunia alba (Lindl.) Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดินหรืออิงอาศัย ต้นเป็นลำเรียว ยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ รูปรีแคบแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 10-20 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด เป็นกระจุก 2-8 ดอก มีใบประดับรองรับ ดอกบานกว้าง 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปหอก ปลายกลีบเรียว แหลม ลักษณะบานห่อๆ กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบมีขนเรียงเป็นแถว และมีริ้วหรือขีดสีส้มแดงโดยทั่ว ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Sympodial lithophyte or epiphyte orchid. Stem up to 1 m long. Leaves oblong-elliptic, 10 - 20 cm long, 2.5 - 5 cm wide. Inflorescence terminal, 4 - 10 cm long, 2 - 8-flowered. Flowers 5 - 7 cm across, sepals and petals white, lanceolate, lip white with yellowish-orange marking and hairs, margin fimbriate.
พบในป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
India to SE Asia: Evergreen forest in the north, northeast, east and south, blooming in May - June.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

4592 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: