เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

เอื้องมณีฉาย

Thunia bensoniae Hook.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลักษณะคล้ายช้างงาเดียว แต่ขนาดเล็กกว่า ยาวได้ถึง 50 ซม. ใบ รูปรีแคบแกมขอบขนาน กว้าง2.5-4 ซม. ยาว 10-18 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสั้นที่ปลายยอด มีจำนวน 3-5 ดอก สีม่วงชมพู บานเต็มที่กว้าง 5-6 ซม. กลีบปากมีขนสีเหลือง ขอบหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, stem erect, up to 50 cm long. Leaves oblong-elliptic, 10 - 18 cm long, 2.5 - 4 cm wide. Inflorescence terminal, 3 - 5-flowered. Flowers pinkish-purple, 5 - 6 cm across, lip with yellow hair, upper margin undulate.
พบตามป่าดิบทางภาคตะวันตก ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
NE India to SW Thailand: Evergreen forest in the west, blooming in May - June.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

3462 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: