เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

เอื้องไตรดอกแดง

Trias picta (C.S.P. Parish & Rchb.f.) Hemsl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่หรือเกือบกลม ขนาด 1-2 ซม. มักเรียงชิดกันเป็นกลุ่ม มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 5-6 ซม. แผ่นใบอวบน้ำ ดอก ออกเดี่ยว บานกว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ สีชมพูอ่อน และมีจุดสีม่วงแดงจำนวนมาก กระจายทั่วกลีบ ปลายกลีบแหลม กลีบดอกขนาดเล็กสีม่วงแดง กลีบปากรูปไข่แกมขอบขนาน สีม่วงแดง เกสรตัวผู้สีเหลือง
พบขึ้นตามป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ที่ระดับ ความสูง 1,000 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1539 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: