เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เข็มขาว

Vanda lilacina Teijsm. & Binn.
กล้วยไม้หางปลา
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นยาว 10-15 ซม. ราก อวบหนา ใบ รูปแถบ กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ด้านข้าง จำนวน 10-15 ดอก สีขาว บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. กลีบปาก อาจมีสีม่วงอ่อน
Epiphyte, stem erect, 10 - 15 cm long with thick root. Leaves narrowly oblong, 10 - 12 cm long, 1.5 - 2 cm wide. Inflorescence axillary, fragrant, 10 - 15-flowered. Flowers white, 2 cm across, lip with dull purple patch.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคกลางและภาคใต้ ออกดอกเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
S China to Indochina: Semi-evergreen and mixed-deciduous forest in all region except the central and south, blooming in March - May.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

19097 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: