เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พลูช้าง

Vanilla siamensis Rolfe ex Downie
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเป็นเถายาวมาก เลื้อยพัน โดยใช้ราก ยึดเกาะ ใบ แผ่กว้าง รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. แผ่นใบหนาและอวบน้ำ ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ ยาว 10-15 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน กลีบปากรูปแตร สีขาว ปลายกลีบมี กลุ่มขนขนาดใหญ่สีขาว
พบในป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
-
-

3805 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: