เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ลูกดำ

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f.
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กสูง 5-8 เมตร มียางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปขอบขนาน รูปหอก ถึงรูปรีแคบๆ ใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนังผิวเรียบค่อนข้างมีนวลด้านล่าง กว้าง 3.5-7.5 ซม. ยาว12-23 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลมถึงยาวคล้ายหาง ขอบใบยับย่นเส้นใบ 16-20 คู่ ก้านใบยาว 1-1.8 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ยาว 3-10 ซม. ดอกย่อยสีเหลืองแดงถึงแดง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยมยาว 0.5-1 มม. กลีบดอกแยกกันมี 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ยาว 1.5-2 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 1.5-2 มม. ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง รูปขอบขนานตามขวาง กว้าง 2.3-2.8 ซม. ยาว 1.5-2.3 ซม.
พบกระจายในอินเดีย สิกขิม ภูฐาน เมียนมา จีนและทางเหนือของเวียดนาม ประเทศไทยพบบริเวณริมน้ำ ในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,100-1,700 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ติดผลช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
น้ำยางอาจทำให้เกิดอาการแพ้

P. Srisanga’s thesis

-

2161 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: