เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Alphonsea tonkinensis A. DC.
-
ANNONACEAE
ไม้ต้นสูง 8-13 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเบี่ยงเล็กน้อย รูปขอบขนาน รูปหอก ถึงรูปรีแคบๆ ใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 3-6 ซม. ยาว13-18 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม เส้นใบ 9-12 คู่ ก้านใบยาว 3-6 มม. ดอกออกเป็นช่อตรงข้ามกับใบ มี 2-3 ดอก บางครั้งเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 3-6 มม. มีขนประปราย กลีบเลี้ยงสีเขียว 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมยาว 1.5-2.5 มม. กลีบดอกหนา สีเหลืองครีมมี 6 กลีบเรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5-7 มม. ยาว 10-12 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมากรวมกันเป็นกระจุกแน่นอยู่รอบเกสรเพศเมีย ผลเป็นผลกลุ่ม 1-2 ผล รูปทรงกระบอก กว้าง 3-5 ซม.ยาว 5-9 ซม. สีเหลืองผิวเรียบไม่มีก้าน เมล็ดจำนวน 12-14 เมล็ด
พบกระจายในลาวและเวียดนาม ประเทศไทยพบ ในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,500-1,700 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม
เป็นพันธุ์ไม้หายาก (rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

5408 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: