เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Apr 2013

-

Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don
-
APIACEAE (UMBELLIFERAE)
พืชล้มลุก สูง 30-50 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ถึงขอบขนานแกมหอก กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบไม่มีก้านใบ หรือมีก้านใบเล็กน้อย ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อซี่ร่ม มีใบประดับรูปไข่หรือรูปหอกที่ช่อดอกและดอกย่อย ขนาด 1-2 มม. ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 4 ซม.ดอกย่อยมีจำนวนมาก ไม่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบขนาดประมาณ 0.5-1 มม. เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 มม. ยาว 2-4 มม. ผิวเป็นสัน 5 แนว
พบในอินเดีย เนปาล ภูฐาน ปากีสถาน เมียนมาร์ จีนตอนใต้ และเวียดนาม ประเทศไทยพบขึ้นกระจายตามเทือกเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 1,700-1,800 ออกดอกและติดผลช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
เป็นพืชหายาก (Rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

1714 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: