เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ข้าวสาร

Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.
ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อยมียางขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปหัวใจ โคนใบเว้า ปลายใบแหลมเป็นหาง ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 4-15 ซม. ยาว6-20 ซม. บริเวณกลางใบด้านบนมีขนขึ้นเป็นกระจุก ก้านใบ ยาว4-12 ซม. ดอกสีขาวหรือครีมออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ช่อหนึ่งมีดอก4-10 ดอก ก้านช่อดอกยาว 6-10 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบรูปขอบขนานโคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง แยกเป็น 5 แฉก มีเส้าเกสรสีขาวตรงกลาง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 4 ซม. ผลเป็นฝักรูปโค้ง เมล็ดรูปไข่มีขนเป็นพู่ยาวได้ถึง 4 ซม.
พบขึ้นในอินเดีย เนปาล เมียนมาร์ จีนตอนใต้และมาเลเซีย ประเทศไทยพบตามป่าดิบเขาบริเวณชายป่า หรือพื้นทีเปิดที่ระดับความสูง 400-1,300 เมตร
เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ

P. Srisanga’s thesis

-

2103 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: