เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Hoya thailandica Thaithong
-
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อยมียางขาว ใบรูใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่ หรือรูปรี ก้านใบยาว 4-6 ซม. ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม มี 10-15 ดอก กลีบเลี้ยงรูปท้องเรือ กว้าง 6-7 มม. ยาว 6-8 มม. กลีบดอกสีขาวเกลี้ยง โคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แฉกกลีบดอกรูปไข่ กลางดอกมีเส้าเกสรเป็นรยางค์ 5 แฉก สีม่วง ปนแดง เกสรเพศผู้มี 5 อัน
เป็นพืชเฉพาะถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย พบในป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,600-2,000 เมตร
-

P. Srisanga’s thesis

-

1945 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: