เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เทียนจาบ

Impatiens jurpia Ham. ex Hook.f. & Thomson
BALSAMINACEAE
พืชล้มลุกสูงถึง 1 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปหอก รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 5-23 ซม. มีขนประปรายที่ด้านบน โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลมหรือ แหลมเป็นหาง ขอบใบจัก ก้านใบยาวถึง 6 ซม. ดอกสีเหลืองมีจุดสีแดงเข้มที่กลีบตอนบน ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ช่อละ3-8 ดอกก้านช่อดอกยาว ถึง 7 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 2-3 มม. หลุดร่วงง่ายกลีบเลี้ยง 5 กลีบ 2 กลีบนอก รูปหอกเบี้ยว ถึงรูปไข่กว้าง ยาว 2.5-7 มม. 2 กลีบในลดรูป กลีบด้านล่างเป็นถุงยาว 23-26 มม. และหางโคงยาว 18-20 มม. กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบน รูปกลม orbicular-cucullate ยาว 16-18 มม. และหางยาว 6-9 มม. กลีบข้าง 2 กลีบ รูปเกือบกลมยาว 10-15 มม. กลีบล่าง 2 กลีบ รูปขอบขนานยาว 14-18 มม. ผล clavate เมล็ดมีจำนวนมาก
พบใน เนปาล ภูฐาน เมียนมาร์ ประเทศไทยบบในป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,280-1,700 เมตร
เป็นพืชหายาก (Rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

1285 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: