เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Apr 2013

-

Radermachera eberhardtii Dop
-
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นสูง 7-15 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 3.5-11 ซม. ยาว 10-25 ซม.โคนใบสอบ เบี้ยว ปลายใบแหลม ถึง แหลมเป็นหาง มีต่อมกระจายอยู่ที่โคนใบด้านล่าง ดอกออกเป็นช่อที่ยอดยาวประมาณ 20 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีเขียว มีขนนุ่ม กลีบดอกเป็นหลอดปากแตร ยาว 3-3.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 แฉกรูปไข่หรือกลม ยาว 0.6-1 ซม. มีขนโดยเฉพาะด้านนอก ขอบกลีบเป็นฝอย เกสรเพศผู้มี 2 คู่ โค้งอยู่ในหลอดดอก สั้นยาวไม่เท่ากัน ผลเป็นฝักแคบแบน ยาว 10-25 ซม. เมื่อแก่จะแตกด้านข้างตามยาว เมล็ดมีปีก กว้าง 1-2มม.ยาว 8-15 มม.
พบในจีนตอนใต้ และเวียดนาม ประเทศไทยพบตามพบทั่วไปบริเวณป่าดิบใกล้น้ำที่ระดับความสูง 700-800 เมตร
เป็นพืชหายาก (Rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

1745 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: