เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เล็บเหยี่ยว

Zizyphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia
หนามเล็บเหยี่ยว เล็ดเหยี่ยว หมากหนาม พุทราขอ ตาฉู่แม ไลชูมี มะตันขอ แสงคำ
RHAMNACEAE
ไม้พุ่มสูง 0.5-2 เมตร ลำต้นมีหนามโค้งลง ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 0.8-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมีติ่งแหลม ฐานใบสอบเรียวเล็กน้อย ขอบใบหยักซี่ฟัน เส้นใบชัดเจน ผิวใบด้านบนมีขนประปราย ผิวใบด้านล่างมีขนหนาแน่นบริเวณเส้นใบ บริเวณเนื้อใบมีขนประปราย ก้านใบยาว 0.2-0.5 เซนติเมตร ผิวมีขน ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ ก้านดอกย่อยยาว 0.2-.3 มิลลิเมตร ผิวมีขน กลีบเลี้ยงเชื่อมกันที่ฐานเป็นจานฐานดอก ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอก รูปช้อน ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร กว้าง 0.2-0.5 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน ออกสลับกับกลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรแบน ยาว 0.5-0.8 มิลลิเมตร ติดที่ฐานของกลีบดอก อับเรณูรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร สีน้ำตาล เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รูปค่อนข้างกลม ยาว 0.3-0.8 มิลลิเมตร สีเขียว ไม่มีก้านชูเกสร ยอดเกสรกลมมี 2 พู สีม่วง ผลแบบผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง (drupe) รูปกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 มิลลิเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงเข้ม-ดำ รับประทานได้
ขอนแก่น นครราชสีมา
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2783 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: