เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขลู่

Pluchea indica (L.) Less.
ขลู หนวดงิ้ว หนวดงั่ว หนาดงัว หนาดวัว
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้พุ่มเล็กถึงไม้พุ่มสูง 0.5-1.5 เมตร กิ่งแตกบริเวณโคนต้น กิ่งก้านมีขน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหอก ยาว 1.5-5 เซนติเมตร กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งเล็กน้อย ฐานใบสอบ ขอบใบหยักคล้ายซี่ฟัน ผิวใบมีขนประปรายทั้งสองด้าน ก้านใบสั้นหรือไม่มี ดอกช่อแบบแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยแบบเฮด ก้านช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยสั้นหรือยาว 0.2-1.5 เซนติเมตร วงใบประดับมี 5-6 วง รูปสามเหลี่ยมหรือรูปใบหอกหรือรูปกลมหรือรูปหอกกลับ ยาว 2-4 มิลลิเมตร กว้าง 1-3 มิลลิเมตร สีเขียว ผิวด้านนอกมีขน แพปพัส มี 1 วง สีขาว เป็นเส้นมีขนาดไม่เท่ากันแต่ละเส้นมีขนสั้นหรือหนามสั้นอยู่ทั่วเส้น ร่วงง่าย ดอกย่อยมี 2 วงคือ ดอกวงนอก เป็นดอกเพศเมีย มีจำนวนมาก กลีบดอก สีม่วงถึงสีขาว เชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2-3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกตื้น เกสรเพศเมีย รังไข่รูปรี ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน ผิวด้านนอกมีขน ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเป็นแท่งแยกเป็น 2 แฉกแต่ละแฉกยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ผิวมีขนประปราย ดอกวงใน เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีม่วง เชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 2-3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ มี 5 อันติดกัน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 1-1.2 มิลลิเมตร ติดบริเวณฐานของหลอดกลีบดอก สีม่วง อับเรณูรูปกระสวยยาว 1-1.5 มิลลิเมตร สีม่วง เกสรเพศเมีย รังไข่รูปรี ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน ผิวด้านนอกมีขน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 3.5-4 มิลลิเมตร สีม่วงอ่อน ยอดเกสรเป็นปลายแหลม ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร สีม่วง ผิวมีขน ผลรูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1 มิลลิเมตร ผิวเป็นสันขนมี 5-6 แถว
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา
-
-

3263 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: