เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยุงปัดแม่ม่าย

Vernonia juncea (Kurz) Hook.f.
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ล้มลุกหลายปี ลำต้นกลมเป็นร่องสัน มีขน ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปกลม ยาว 0.1-3 ซม. กว้าง 0.1-2 ซม.ขอบใบจักซี่เลื่อยตื้น ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบเป็นติ่งแหลม ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอก เดี่ยว แบบช่อกระจุกแน่น ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง วงใบประดับ มี 5-6 วง รูปสามเหลี่ยมหรือรูปใบหอก ดอกย่อย สมบูรณ์เพศ กลีบดอก เชื่อมกันเป็นหลอดที่ฐาน ยาว 3-5 มม. สีขาว ปลายแยกเป็น 5 แฉกแต่ละแฉกรูปใบหอก ยาว 3-3.5 มม. เกสรเพศผู้ มี 5 อัน อับเรณู รูปกระสวย ยาว 1-1.5 มม. สีขาว ติดกับก้านชูเกสร ยาว 1-1.5 มม. รังไข่ ใต้วงกลีบ รูปไข่กลับ ยาว 0.8-2 มม. ผิวมีขน ก้านชูเกสรเป็นหลอด ยาว 7-10 มม. สีขาว ผล รูปไข่กลับ ยาว 0.8-2 มม. กว้าง 0.2-0.5 มม. ผิวมีขน
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1523 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: