เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Aug 2012

พญามุตติ

Grangea maderaspatana (L.) Poir.
หญ้าจามหลวง
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้ล้มลุก สูง 20-30 เซนติเมตร กิ่งก้านออกจากโคนลำต้น ที่ผิวมีขนทั่วไป ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปหอก ยาว 1-5 เซนติเมตร กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเล็กน้อย ฐานใบสอบเรียว ขอบใบหยักเป็นคลื่นไม่เป็นระเบียบ (incised) เนื้อใบอวบเล็กน้อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบมีส่วนเนื้อใบแผ่เป็นปีก ดอกช่อแบบแพนิเคิล ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยแบบเฮดรูปกลม วงใบประดับมี 3 ชั้น เนื้อใบมีสีเขียว ผิวด้านนอกมีขนประปราย วงนอกสุดรูปสามเหลี่ยมยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร วงที่สองรูปสามเหลี่ยมยาว 3-3.5 มิลลิเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร วงในสุดรูปหอก ยาว 4-4.5 มิลลิเมตร กว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร ไม่มีแพปพัส ดอกมี 2 วง ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมีย มีจำนวนมาก กลีบดอก สีเหลืองอ่อน เชื่อมกันเป็นหลอดยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกเล็กน้อย มี 2 แฉก แต่ละแฉกยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่รูปรี สีเขียว ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกขนต่อม ก้านชูเกสรยาว 1.8-2.2 มิลลิเมตร ยอดเกสรปลายแยกเป็นสองแฉก แต่ละแฉกยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอก สีเขียว เชื่อมกันเป็นหลอดที่ฐาน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนต่อม ปลายแยกเป็น 5 แฉกแต่ละแฉกยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ มี 5 อันติดกัน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร ติดบริเวณฐานของหลอดกลีบดอก อับเรณูรูปกระสวยยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่รูปรี ยาว 3.5-4 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนต่อม ก้านชูเกสรเป็นท่ง 1.5-2 มิลลิเมตร ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉกเล็กน้อย แต่ละแฉก ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ผิวมีขนต่อม
นครราชสีมา สกลนคร อุดรธานี
--
-
-

2166 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
2 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
3 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
4 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
5 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
6 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
7 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
8 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
9 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
10 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
11 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
12 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
13 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
14 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
15 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
16 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
17 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
18 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
19 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
20 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
21 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
22 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
23 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
24 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
25 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
26 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
27 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
28 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
29 Grangea maderaspatana (L.) Poir. ASTERACEAE
30 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Phaya mutti ASTERACEAE
31 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Phaya Mutti ASTERACEAE
32 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE
33 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: