เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

ลาน

Corypha lecomtei Becc.
-
ARECACEAE (PALMAE)
ไม้ยืนต้น หลายปี สูง 10-25 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 60-120 ซม. กาบใบ เรียงซ้อนกันรอบต้น ใบเดี่ยว แผ่นใบรูปพัด ยาว /2-3 เมตร กว้าง 1.5-2.5 เมตร เส้นใบออกจากจุดเดียวกัน ก้านใบ เป็นราง ยาว 1-3 เมตร ขอบมีหนามแหลมคม เรียงกันคล้ายฟันเลื่อย ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น รุปเจดีย์ ยาว 2-4 เมตร ดอก แยกเพศ กลีบรวม สีขาว 3 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวน 5 อัน อับเรณู สีเหลือง รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ มี 3 คาร์เพล ปลายเกสรเป็นแท่ง ผล แบบผลสดเมล็ดเดียว รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-3 ซม. กว้าง 1.5-2.5 ซม.
เวียดนาม และไทย
-

http://www.pacsoa.org.au/palms/Corypha/lecomtei.html

-

1972 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: