เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

ตาล

Borassus flabellifer L.
-
ARECACEAE (PALMAE)
ไม้ต้น อายุหลายปี สูงถึง 40 เมตร ก้านใบ เป็นทางยาว 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว รูปพัด ค่อนข้างกลม กว้าง 1-1.5 เมตร เรียงสลับ เนื้อใบหยาบแข็ง เส้นใบออกจากจุดเดียว ขอบใบมีหนามแข็ง ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ซอกใบคล้ายงวง ดอกเพศผู้ ออกที่กาบประดับท่าเรียงซ้อนกัน ดอกเพศเมียเป็นปุ่ม ก้อนติดอยู่ที่งวง ผล สดแบบเนื้อเมล็ดเดียว รูปรีหรือทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 :ซม. เมื่อสุกสีดำ
เป็นพืชที่ปลูกกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงจีน คาบสมุทรอินโดจีน ชวาไปชนถึงหมู่เกาะซุนดาน้อย คาดว่าประชากรในจีน ปากีสถาน และมาเลเซีย จะมาจากการนำเข้าไปปลูก
-

KEW bulletin, Volume 62, Page 572-573

-

3868 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: