เผยแพร่เมื่อ/created date: -

โคกกระสุน

Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) Moq.-Tand.
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุก ปีเดียว ลำต้น มักจะตั้งขึ้น สูง 30-50 ซม. เป็นลำเดี่ยวๆหรือแตกแขนงที่โคนต้น มีข้อชัดเจน ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปแถบ รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน ยาว 1-10 ซม. กว้าง 0.5-3 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายแหลม ช่อดอก แบบช่อเชิงลด รูปไข่หรือขอบขนานปลายแหลม ยาว 1-5 ซม. กว้าง 0.5-1 ซม. กาบย่อย รูปไข่หรือรูปสามเหลี่ยม วงกลีบ ยาวเท่ากลับ กาบคลุม กลีบดอก รูปใบหอก ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง 2-2.5 มม. เกสรเพศผู้ --- กลีบดอก รูปใบหอก ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง ยาว 2-2.5 มม. ก้านเกสรเพศผู้ ยาว 0.5-1.5 มม. ติดกับบริเวณฐานถ้วย อับเรณู รูปไต ยาวประมาณ 1 มม. รังไข่ รูปรี ปลายเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 0.5 มม. ผล แบบแห้งแบบผาเปิด ผนังหุ้มเป็นเยื่อบาง เมล็ด สีดำ ผิวมัน
อินโดจีน
-
-

2093 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: