เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

พญาไร้ใบ

Sarcostemma acidum Wight & Arn.
-
ASCLEPIADACEAE
ไม้เถา ทอดนอนหรือเลื้อยบนต้นไม้อื่น มียางขาว ลำสีเขียวหรือสีเทา เป็นข้อ แต่ละข้อยาว 10-15 ซม. ใบ ออกตรงข้าม คล้ายเกล็ด ช่อดอก แบบซี่ร่ม จำนวน 2-10 ดอก ดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มม. ก้านดอก เรียว ยาว 4-7 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ปลายมน กลีบดอก สีขาว รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 1.8-2 ซม. ผล สีเขียว เรียว มี 2 พู แต่ละพูยาว 7-14 ซม. เมื่อแก่จะแตกตามแนวยาว เมล็ด สีดำ แบน
อินเดีย เนปาล จีน พม่า ไทย และเวียดนาม ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน
-

Flora of China, Volume 16, Page 202

-

2103 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: