เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ผักปลัง

Basella alba L.
ผักปลังใหญ่ ผักปั๋ง
BASELLACEAE
ไม้เลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำ สีเขียวหรือสีแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ยาว 0.5-4.5 เซนติเมตร กว้าง 0.2-2.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.2-1.5 เซนติเมตร ผิวด้านนอกเกลี้ยงช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 0.3-3 เซนติเมตร ออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 0.5-3.5 เซนติเมตร ใบประดับมี 1 ใบรองรับดอกย่อยแต่ละดอก รูปใบหอกหรือรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-1 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอกย่อยไม่มีกลีบเลี้ยง กลีบรวม สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน รูประฆัง ยาว 0.1-3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉกเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 5 อัน ติดที่ฐานของกลีบดอก อับเรณูรูปกลม ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร ติดก้านชูเกสรที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรเพศผู้ เป็นแท่งยาว 0.1-1 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปค่อนข้างรียาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรเพศเมีย ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก แต่ละแฉกเป็นรูปแท่งปลายแหลม ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร
มีถิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกากลาง และกระจายพันธุ์มาสู่เอเชีย ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป มักพบอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน และอาคารเก่า
ปลูกไว้รับประทานได้
-

Flora of Thailand Volume 5 Part 4, Page 410-412, หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2876 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: