เผยแพร่เมื่อ/created date: -

น้ำใจใคร่

Olax psittacorum (Willd.) Vahl
OLACACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อยหรือพาดเลื้อยกับต้นไม้อื่น ลำต้นมีหนามสั้นๆ กิ่งอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ยาว 5-7 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบทั้งสองข้างมีขน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 1-5 มม. ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบ ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่โคน ปลายแยก 3 แฉกกลีบดอก สีขาวหรือสีครีม จำนวน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ จำนวน 8 อัน สมบูรณ์ 3อัน อับเรณู กลม ก้านชูเกสร ยาว 2.5-3 มม. รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ กลม ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 3-5 มม. ยอิดเกสรเป็นก้อนกลม 3 ก้อน ผล แบบเมล็ดเดียวแข็ง รูปรีหรือรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. สีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอ่อนหรือสีส้ม เมล็ด กลม สีน้ำตาลอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 ซม.
-
-

2274 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: