เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

มะลิไส้ไก่

Jasminum elongatum (Bergius) Willd.
มะลิย่าน, มะลิเถื่อน, ลิ, เสี้ยวต้น, ไลไก่, ดอกเสี้ยว, ใส้ไก่, เขี้ยวงู
OLEACEAE
ไม้เลื้อย กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก ยาว 5-10 ซม. กว้าง 0.5-5 ซม. ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด 2-3 ดอก กลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันปลายแยก 5-8 แฉก แต่ละแฉกเป็นเส้นเรียว กลีบดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 1-1.5 ซม. ส่วนแยก 8-12 กลีบ สีขาว รูปแถบหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-12 มม. ปลายเป็นติ่งแหลม เกสรเพศผู้ จำนวน 2 อัน ติดบริเวณกึ่งกลางของหลอด อับเรณู รูปรี ยาว 4-5 มม. ก้านเกสรยาว 0.3-0.6 มม.รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ กลม ปลายเกสร รูปดาบ
ภูฏาน อินเดีย พม่า จีนตอนใต้ กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บอร์เนียว ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าผลัดใบ ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงระดับความสูง 1130 เมตร
-

Flora of Thailand Volume 7 Part 2, Page 322-323

-

6571 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: