เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ธนนไชย

Buchanania siamensis Miq.
พังพวยนก, พังพวยป่า, ลันไชย (ราชบุรี), รวงไทร, รางไทร, รางไทย (อุบลราชธานี), ลังไทร (ปราจีนบุรี)
ANACARDIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-5 ซม. กว้าง 0.7-2.5 มม. ฐานใบสอบ ขบอบใบเรียบ ปลายใบมน ผิวใบด้านบนบริเวณกลางใบมีขนสั้นก้านใบ ยาว 3-5 มม. ช่อดอก้แบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบ ดอก สมบูรณ์เพศ ยาว 5-10 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปลิ่ม มีขน ปลายแหลม กลีบดอก สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน แต่ละกลีบยาว 2-3 มม.เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ก้านชูเกสร ยาว 1-2 มม. อับเรณู สีเหลือง รูปรี ยาว 0.8-1 มม. รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ กลม ก้านชูเกสรเพสเมีย มน ผล เดี่ยว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม.เมื่อแก่สีม่วงหรือดำ
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในประเทศไทยพบที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พบทั่วไปตามป่าผลัดใบ และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ระดับความสูง 50-200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
-

Flora of Thailand Volume 10 Part 3, Page 274-276

-

6062 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: