เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Heliotropium strigosum Wild
-
BORAGINACEAE
ไม้ล้มลุก ปีเดียวหรือหลายปี ลำต้น ตั้งตรง สูง 15-40 ซม. มีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ รูปแถบหรือรูปขอบขนาน ยาว 0.5-1.5 กว้าง 0.5-1 ซม. ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอก สมบูรณ์เพศ ช่อดอก ออกที่ชอกใบหรือปลายยอด แบบช่อเชิงลด ดอกเรียงด้านเดียว ออกที่ปลาย กลีบเลี้ยง รูปลิ่ม ยาว 2-3 มม. 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก เชื่อมติดกัน รูประฆัง สีขาว หลอดด้านในสีเหลืองหรือสีส้ม เกสรเพศผู้ มี 5 อัน อับเรณู รูปสามเหลี่ยม ติดกับก้านชูเกสรตรงกลาง รังไข่ เหนือวงกลีบ กลม ขนาด 0.3-0.5 มม. ผล กลม 2-2.2 มม. มี 4 พู มีขนสีขาว
อินเดีย จีน พม่า ลาว ออสเตรเลีย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1499 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: