เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะเดา

Azadirachta indica A. Juss.
MELIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลหรือเทาปนดำ ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปใบหอก ขอบใบหยัก ปลายแหลม ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยง สีเขียว กลีบดอก สีขาว 5 กลีบ ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง รูปรี ผิวเกลี้ยง ยาว 1-2 ซม. กว้างประมาณ 1 ซม.
มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย นำเข้ามาปลูกในทวีปอเมริกากลาง ออสเตรเลีย แอฟริกาและอเมริกากลาง
-
-

5404 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
2 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
3 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
4 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
5 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
6 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
7 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
8 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
9 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
10 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
11 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
12 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
13 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
14 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
15 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
16 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
17 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
18 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
19 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
20 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
21 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
22 Azadirachta indica A. Juss. Sa Dao MELIACEAE
23 Azadirachta indica A. Juss. Sa Dao MELIACEAE
24 Azadirachta indica A. Juss. Sa dao MELIACEAE
25 Azadirachta indica A. Juss. Sa Liam MELIACEAE
26 Azadirachta indica A. Juss. Sa Liam MELIACEAE
27 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
28 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
29 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
30 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
31 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
32 Azadirachta indica A. Juss. ฟีนีน, สะเดาต้น MELIACEAE
33 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
34 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
35 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา (Sadao) MELIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: