เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักกุ่ม

Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb.) Jacobs
CAPPARACEAE
ไม้ต้นสูงประมาณ 10 เมตร ใบแบบมีสามใบย่อย ออกสลับ ใบย่อยรูปหอก ยาว 5-10 เซนติเมตร กว้าง 3-6 เซนติเมตร ปลายแหลม ฐานแหลมมน ขอบเรียบ ผิวเรียบทั้งสองด้าน เส้นใบเมื่อแห้งมีสีแดงหรือน้ำตาล ก้านใบยาว 4-8 เซนติเมตร ผิวไม่มีขน ก้านใบย่อยยาว 5-7 มิลลิเมตร ผิวไม่มีขน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1.5-5 เซนติเมตร ออกที่ปลายยอด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเข้ม
อุบลราชธานี
-
-

1918 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: