เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอเต่าไห้

Enkleia siamensis (Kurz) Nevling ssp. Siamensis
พันไฉน เต่าไห้ พญาไม้ผุ
THYMELAEACEAE
ไม้พุ่มสูง 0.5-1 เมตร หรือไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขน กิ่งแก่ไม่มีขน ใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับหรือรูปเกือบกลม ยาว 1-5 เซนติเมตร กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลมมน ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบอ่อนมีขนทั้งสองด้าน ใบแก่ไม่มีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 มิลลิเมตร ดอกช่อแบบร่ม ออกที่ปลายยอด ใบประดับช่อดอกรูปรี ยาว 1-8 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-0.5 มิลลิเมตร ผิวมีขนทั้งสองด้าน ก้านดอกย่อยยาว 0.1-5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงเป็นหลอดยาว 0.4-1.5 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีเขียว รูปลิ้น ยาว 0.1-5 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ เรียง 3 วงไล่ระดับลงมาจากโคนแฉกกลีบถึงกลางหลอดกลีบดอก แต่ละวงมี 5 อัน ก้านชูเกสรยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ติดอับเรณูที่ฐาน อับเรณูสีเหลืองถึงสีส้ม รูปรี อับเรณูที่อยู่วงล่างสุดติดกับยอดเกสรเพศเมีย ยาว 0.05-1 มิลลิเมตร อับเรณูที่อยู่เหนือขึ้นไปยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร และอับเรณูที่ติดกับโคนแฉกกลีบดอกแต่ละแฉกยาว 0.1-3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รูปรี ยาว 0.1-7 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-3มิลลิเมตร ผิวมีขน ก้านชูเกสรยาว 0.1-2 มิลลิเมตร ยอดเกสรกลม
นครราชสีมา
-
-

1674 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: