เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ชะคราม

Suaeda maritima (L.) Dumort.
ชักคราม, ส่าคราม (สมุทรสาคร)
CHENOPODIACEAE
ไม้ล้มลุก หลายปี ลำต้นเกลี้ยง แตกแขนงที่โคนต้น สูง 30-100 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับ อวบน้ำ รูปแถบหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบยาว 0.5-4 ซม. กว้าง 0.5-1.5 มม. ปลายใบแหลม เมื่อแก่ ใบจะมีสีแดงหรือบริเวณที่แล้งจัดจะมีใบสีม่วง ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ยาว 4-15 ซม. ดอกสมบุรณ์เพศออกเป็นกระจุกๆละ2-3 ดอก ใบประดับ ยาว /2-5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปหอก วงกลีบรวม มี 2-3 ใบ รูปขอบขนานสีเขียวอ่อน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 มม. เมล็ด กลม สีน้ำตาล ยาว 0.5-0.8 มม.
กระจายพันธุ์กว้างตั้งแต่ยุโรปถึงเอเชีย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี พบตามพื้นที่เปิดโล่ง ดินร่วน เค็ม หลังแนวป่าโกงกาง มักพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
-

Flora of Thailand Volume 7 Part 2, Page 257

-

3439 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: