เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

ใบต่อก้าน

Evolvulus alsinoides (L.) L. var. alsinoides
-
CONVOLVULACEAE
ไม้ล้มลุก ตั้งตรงสูง 0.5-1 เมตร ลำต้นและกิ่งมีขนเอน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอกหรือรูปแถบ หรือรูปขอบขนานยาว 0.5-2 เซนติเมตร กว้าง 0.1-1 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบทั้งสองด้านมีขนเอนกระจายทั่วไป ก้านใบสั้นมากหรือไม่มีก้านใบ ผิวมีขนเอน ช่อดอกแบบช่อกระจุกมี 1 หรือหลายดอก หรือดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 1-5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 3-10 มิลลิเมตร ใบประดับ 2 ใบออกตรงข้าม รูปสามเหลี่ยมยาว 1-2 มิลลิเมตร กว้าง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนเอน กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นถ้วยที่ฐานยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอกหรือรูปสามเหลี่ยมยาว 1-2.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขนเอนอยู่ห่าง ๆ กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน รูประฆังยาว 4-5 มิลลิเมตร ปลายแยกกัน เล็กน้อย ผิวด้านนอกมีขนอุย เกสรเพศผู้มี 5 อันติดอยู่ที่ฐานของหลอดกลีบดอก อับเรณูรูปสามเหลี่ยมยาว 0.5-0.8 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูเกสรที่ฐาน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 1-1.5 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปร่างค่อนข้างกลมยาว 0.5-1 มิลลิเมตร มีจานฐานดอกรองรับ ก้านชูเกสรเพศเมียมี 2 ก้าน แต่ละก้านยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร แต่ละก้านมียอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 ก้านแต่ละก้านยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ส่วนปลายสุดเป็นก้อนกลม ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร มีกลีบเลี้ยงหุ้มทั้งผล เมล็ดมี 2 เมล็ด แต่ละเมล็ดรูปไต ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร
แอฟริกาตะวันออก มาดากัสการ์ ปากีสถาน เนปาล อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะแปซิฟิก ในประเทศไทยพบที่จังหวัดลำพูน เลย หนองคาย ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พบตามป่าดิบแล้ง บนหินแกรนิต ความสูง 0-400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน
-

Flora of Thailand Volume 10 Part 3, Page 397-399

-

1897 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: