เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Convolulus sp.
-
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อย ทอดบนดิน ใบ เดี่ยว แบบสลับ แผ่นใบรูปฝ่ามือ ยาว 2-4 ซม. กว้าง 0.5-2 ซม. ขอบใบเป็นหยักก้านใบ ยาว 0.5-1.5 ซม. ที่โคนใบมีใบประดับรูปร่างคล้ายใบ ช่อดอก แบบช่อกระจุกมี 1-2 ดอก ดอก มีใบประดับรองรับ กลีบเลี้ยง รูปถ้วย ปลาบแยก 5 กลีบ กลีบดอก รูประฆัง สีขาว ปลายกลีบสีชมพูเกสรเพศผู้ มี 5 อัน อับเรณู รูปสามเหลี่ยม ติดกับก้านชูเกสรที่ฐาน รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ รูปรี ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 4-6 มม. ยอดเกสรเพศเมียมี 3 ก้อน ผล แบบแห้งแตก กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม. เมล็ด รูปไต ยาว 2-2.5 มม. สีดำหรือสีน้ำตาลอ่อน
นิเวศวิทยา
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1355 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: