เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

กำลังหมูเถื่อน

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
หุน, หางหมู (อุบลราชธานี), ใบละบาท (กาญจนบุรี), เถาหมากวาง (สุราษฎร์ธานี)
CONVOLVULACEAE
ไม้เลื้อย ลำต้นมีขน ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ยาว 3-6 ซม. กว้าง 5-7 ซม. ฐานใบเว้า ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่ม ก้านใบ ยาว 2-4 ซม. มีขนสั้นหนานุ่ม ช่อดอก ออกที่ชอกใบหรือปลายยอด แบบช่อกระจุก จำนวน 2-5 ดอก มีใบประดับรองรับ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่หรือใบหอก กลีบดอก เชื่อมกันรูประฆัง ด้านนอกสีขาวด้านในสีม่วง เกสรเพศผู้ มี 5 อัน อับเรณูรูปสามเหลี่ยม ก้านเกสรเพศเมีย เป็นแท่ง บริเวณฐานมีขน รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นก้อน 3 ก้อน
อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน(เกาะไหหลำ) ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบตามป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา ระดับความสูง 200-1400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์ และธันวาคม
-
-

หนังสือ Flora of Thailand ฉบับที่ 10 ส่วนที่ 3, หน้า 359-361

Flora of Thailand Volume 10 Part 3, Page 359-361

2438 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
2 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
3 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
4 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
5 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
6 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
7 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
8 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
9 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
10 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
11 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
12 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
13 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
14 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
15 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
16 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
17 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
18 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
19 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
20 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
21 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
22 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
23 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
24 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
25 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
26 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
27 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
28 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
29 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy CONVOLVULACEAE
30 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Hang Mu (หางหมู) CONVOLVULACEAE
31 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy hun CONVOLVULACEAE
32 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Khruea phu muang CONVOLVULACEAE
33 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Hand.-Mazz. CONVOLVULACEAE
34 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. cinerea Hand.-Mazz. CONVOLVULACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: