เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

สร้อยนก

Microstachys chamaelea (L.) Mull. Arg.
-
EUPHORBIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 20-100 ซม. ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปรี ยาว 2-5 ซม กว้าง 3-5 มม. ขอบจักฟันเลื่อย ปลายใบเป็นติ่งหนาม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศในช่อเดียวกัน ดอกเพศ อยู่ด้านบน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ แยกกัน กลีบดอก ไม่มี เกสรเพศผู้ 3 อัน ติดที่ฐานของกลีบเลี้ยง อับเรณู กลม ดอกเพศเมีย อยู่ด้านล่างของช่อ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก ไม่มี รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ รูปรี ก้านเกสรเพศเมีย 3 ก้าน ผล แบบแห้งแตก รูปรี จำนวน 3 พู เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสาน เมล็ด มี 3 เมล็ด รูปรี ยาว 1.4-4.5 มม. สีน้ำตาล
กระจายพันธุ์กว้างในแอฟริกา และเอเชีย ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา ไปจนถึงเวียดนาม จีนตอนใต้ หมู่เกาะโซโลมอน และออสเตรเลียตอนเหนือ แต่ไม่พบในฟิลิปปินส์ และนิวกินี ในประเทศไทยพบที่นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สตูล สงขลา และปัตตานี พบตามชายหาด ลานทราย ลานดินลูกรัง ริมถนน และป่าเปิด บนดินทราย ดินตะกอน ดินลูกรัง ระดับความสูง 0-300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ออกดอกออกผลตลอดปี แต่มักออกในช่วงฤดูฝน
ในอินเดีย ใช้เป็นยาฝาดแก้ท้องร่วงและซิฟิลิส ใช้ต้นอ่อนปรุงรวมกับเนื้อและผัก ฟื้นฟูกำลังหญิงหลังคลอด

Flora of Thailand Volume8 Part 2, Page 453

-

1598 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: