เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะแกนา

Combretum quadrangulare Kurz
แก สะแก ขอนแข้ จองแข้ ซังแก แพ่ง
COMBRETACEAE
ไม้ต้น สูง 3-5 เมตร กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปไข่กลับหรือรูปกลม ยาว 1.5-11.5 เซนติเมตร กว้าง 1-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเว้าบุ๋ม ฐานใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเรียบ ด้านล่างมีเกล็ด ก้านใบยาว 1-3 มิลลิเมตร ดอกช่อแบบกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด กลีบเลี้ยง รูปถ้วย ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก ผิวด้านในมีขนอุยยาวสีขาวจำนวนมาก ส่วนผิวด้านนอกเป็นเกล็ด กลีบดอกรูปหอก ฐานสอบ ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-0.2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 8 อัน ขนาดยาว 4 อัน ก้านชูเกสร ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ขนาดสั้น 4 อัน ก้านชูเกสรยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ติดกับอับเรณูบริเวณกลางของอับเรณู อับเรณูรูปกลมหรือรูปรี ยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร แตกตามยาว สีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ ก้านชูเกสรรูปแท่งปลายแหลม ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ผลแคปซูลแบบมีปีก 3-5 กลีบ ยาว 0.5-1 เซนติเมตร เมล็ดรูปรีหัวท้ายแหลม สีน้ำตาลอ่อน มี 4 อันประกบกัน ยาว 0.5-1 เซนติเมตร
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นคราชสีมา
-
-

2259 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
2 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
3 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
4 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
5 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
6 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
7 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
8 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
9 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
10 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
11 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
12 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
13 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
14 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
15 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
16 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
17 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
18 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
19 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
20 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
21 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
22 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
23 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
24 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
25 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
26 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
27 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
28 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
29 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
30 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
31 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
32 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
33 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
34 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
35 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
36 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
37 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
38 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
39 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
40 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
41 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
42 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
43 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
44 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
45 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
46 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
47 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
48 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
49 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
50 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
51 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
52 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
53 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
54 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
55 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
56 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
57 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
58 Combretum quadrangulare Kurz Kae COMBRETACEAE
59 Combretum quadrangulare Kurz Sa kae COMBRETACEAE
60 Combretum quadrangulare Kurz sa kae na COMBRETACEAE
61 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
62 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
63 Combretum quadrangulare Kurz sakae na COMBRETACEAE
64 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
65 Combretum quadrangulare Kurz Sakaeton COMBRETACEAE
66 Combretum quadrangulare Kurz sake na COMBRETACEAE
67 Combretum quadrangulare Kurz Sangkae COMBRETACEAE
68 Combretum quadrangulare Kurz Sangkae COMBRETACEAE
69 Combretum quadrangulare Kurz Tam hue-khae (Kyah Kur language) COMBRETACEAE
70 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
71 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
72 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
73 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา (Sakae na) COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: