เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

เสียวใหญ่

Phyllanthus polyphyllus Willd
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ ยาว 4-8 มม กว้าง 1-3 มม ปลายใบแหลม หูใบ รูปสามเหลี่ยม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ รูปลิ่ม ปลายแยก 3 กลีบ กลีบดอก รูปช้อน 3 กลีบ เกสรเพสผู้ จำนวน 3 อัน อับเรณู รูปใบหอก สีเหลือง ดอกเพศเมีย มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปช้อน รังไข่เหนือวงกลีบ กลม ยอดเกสรเพศเมีย เป็นเส้นแยกกัน 3 เส้น
อินเดียและศรีลังกา
-

http://data.gbif.org/species/5382441/

-

2062 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: