เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

สร้อยนกเขา

Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw
ทองแล้ง (ตะวันออก), มะพร้าวนกเขา
EUPHORBIACEAE
ไม้ลุ้มลูก สูง 20-60 ซม. ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปรี หรือขอบขนาน ยาว 1-2 ซม กว้าง 0.5-2 มม. ขอบเรียบ ปลายแหลม หูใบ รูปสามเหลี่ยม เมื่อแก่จะหลุดร่วง ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ เป็นช่อแบบกระจุก ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก ก้านช่อดอกยาว 1-3 มม. ดอกเพศเมีย ดอกเดี่ยว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม. กลีบเลี้ยง 6 กลีบ รังไข่ เหนือวงกลีบ รูปรี ยาว 0.5-2 มม. มี 3 พู ก้านชูเกสร แยก 2 แฉก รูปเคียว ผลแบบแห้งแตก รูปไข่ยาว 5-8 มม. กว้าง 3-4 มม. เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสาน เมล็ด รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-5 มม. สีน้ำตาล
มอริเชียส อินเดีย ศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย บอร์เนียว ชวา และสุลาเวสี ในประเทศไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคเหนือ พบตามดินทรายเค็ม ดินเหนียว โดยเฉพาะริมหาด อาจพบตามทุ่งหญ้าริมถนน ระดับความสูง 0-200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
-

Flora of Thailand Volume 8 Part 2, Page 529-530

-

2331 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: