เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 May 2013

กินกุ้งน้อย

Murdannia nudiflora (L.) Brenan
-
COMMELINACEAE
พืชล้มลุกอายุปีเดียว ไม่มีลำต้นใต้ดิน รากเป็นรากแขนง ลำต้นเรียวยาว เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ลำต้นเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม แตกลำต้นมาก ชิดกัน อาจทอดเลื้อยสั้นๆ สูง 10-40 เซนติเมตร ใบลักษณะคล้ายใบหญ้า กาบใบมักสั้นกว่า 10 มิลลิเมตร มีขนแข็งปกคลุม แผ่นใบรูปทรงยาวหรือรูปใบหอก กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 2.5-10 เซนติเมตร มีขนสากปกคลุมทั้ง 2 ด้าน ปลายใบแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกช่อที่ปลายยอด ก้านช่อดอกเรียว ยาวได้ถึง 4 เซนติเมตร ใบประดับช่อรูปร่างคล้ายใบ แต่ขนาดเล็กกว่า กลีบเลี้ยงรูบไข่ ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร กลีบดอกสีม่วง รูปไข่กลับ-รูปเหลี่ยม เกสรตัวผู้ที่สืบพันธุ์ได้ 2 อัน เกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน 2-4 อัน ผลแก่แล้วแตก ทรงกลม-ทรงรี ขนาด 3-4 มิลลิเมตร สีเหลือง-น้ำตาล
ภูฏาน อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย กัมพูชา ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก พบตามที่ชื้นแฉะริมน้ำ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
-

Flora of China, Volume 24, Page 30

-

3065 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
2 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
3 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
4 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
5 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
6 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
7 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
8 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
9 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
10 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
11 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
12 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
13 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
14 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
15 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
16 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
17 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
18 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
19 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
20 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
21 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
22 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
23 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
24 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
25 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
26 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
27 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
28 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
29 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
30 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
31 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
32 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE
33 Murdannia nudiflora (L.) Brenan kin kung noi COMMELINACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: