เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักเป็ด

Alternanthera paronichyoides St. Hil.
-
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยตามพื้นดิน ลำต้นมีขน ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามรูปหอกหรือรูปช้อน ยาว 0.5-1 ซม. กว้าง 0.2-1 ซม. ปลายใบกลมหรือมน ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนทั้งสองข้าง ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกที่ซอกใบไม่มีก้านช่อดอก กลีบเลี้ยง รูปหอกหรือรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-2.5 มม. กว้าง 1-1.5 มม. โปร่งใส ผิวเรียบกลีบรวม สีขาว รูปไข่แกมรูปใบหอก มี 5 กลีบ กลีบดอกด้านนอก 3 กลีบ รูปใบหอก ยาว 3-4 มม. กว้าง0.5-1 มม. เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรเป็นแท่ง ยาว 0.8-1 มม. อับเรณู รูปรี สีเหลือง รังไข่ อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่กลับ ก้านชูเกสรสั้นหรือไม่มี ยอดเกสรกลม มี 2 ก้อน
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2156 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: