เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Lindernia sp.1
-
SCROPHULARIACEAE
ไม้ล้มลุกทอดนอนตามพื้นหรือตั้งตรงสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ลำต้นมีขนเอน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่หรือรูปใบหอกยาว 0.5-2 เซนติเมตร กว้าง 0.2-1 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อยหรือเรียบ มีขน ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน โดยที่ผิวใบด้านบนมีขนกระจายทั่วทั้งแผ่นใบ ส่วนผิวใบด้านล่างมีขนกระจายทั่วทั้งใบแต่มีมากบริเวณเส้นใบ ก้านใบสั้นมากหรือไม่มีก้านใบ ช่อดอกแบบช่อกรจะ ออกที่ยอดหรือซอกใบ ก้านดอกย่อยยาว 0.1-3 เซนติเมตร ใบประดับ 1 ใบรูปแถบยาว 2.5-3.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ผิวมีขนทั้งสองด้านแต่ด้านในมีน้อยกว่าด้านนอก กลีบเลี้ยง เชื่อมกันเป็นถ้วยที่ฐานยาว 3-4 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอกยาว 0.5-1 มิลลิเมตร กว้าง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอก รูปปากเปิด สีม่วง ส่วนฐานที่เชื่อมกันเป็นหลอดยาว 0.7-1.1 เซนติเมตร กลีบปากบน 1 กลีบรูปใบหอกยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 2.5-3.5 มิลลิเมตร ส่วนปลายแยกเล็กน้อย กลีบปากล่าง 3 กลีบ แต่ละกลีบรูปช้อนยาว 2.5-4 มิลลิเมตร กว้าง 2.5-3.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้ขนาดสั้นอยู่บริเวณฐานกลีบปากบน อับเรณูรูปหอกอยู่บน-ล่าง ยาวทั้งหมด 0.5-1 มิลลิเมตร ทั้งคู่ประกบกัน ติดกับก้านชูเกสรระหว่างอับเรณูบน-ล่าง ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 0.5-1 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ขนาดยาวอยู่สลับบริเวณฐานของแฉกกลีบปากล่าง อับเรณูรูปหอกอยู่บน-ล่าง ยาวทั้งหมด 0.5-1 มิลลิเมตร ทั้งคู่ประกบกัน ติดกับก้านชูเกสรระหว่างอับเรณูบน-ล่าง ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 2-3 มิลลิเมตร ที่ฐานก้านชูเกสรแผ่แบนยาว 1-2 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบรูปรียาว 0.8-1 มิลลิเมตร มีจานฐานดอกรองรับ ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 4-6 มิลลิเมตร ยอดเกสรแผ่แบนยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ผลแบบแคปซูล รูปกลม ยาว 3-4 มิลลิเมตร กว้าง 2-4 มิลลิเมตร มีกลีบเลี้ยงหุ้มทั้งผล ที่ปลายผลมีก้านเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพเมียติดอยู่ เมล็ดรูปกลม ขนาดเล็ก มีจำนวนมาก
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1665 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: