เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

หญ้าโกรกเขียว

Eragrotis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี เป็นกอมีเหง้าสั้นแข็ง ที่โคนลำมีส่วนของ กาบใบ สีเขียวหรือสีเทา ลำต้นสูง 80-120 เซนติเมตร กาบใบยาว5-12 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีชมพูหรือสีม่วง ขอบเรียบเหลื่อมซ้อนกัน แผ่นใบ รูปแถบ ฐานใบกว้าง คอใบ มีขนสีขาวเป็นกระจุก ผิวใบเกลี้ยงสีเทา ยาว 20-70 เซนติเมตร กว้าง 3-7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แตกช่อที่ปลายลำ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 12-20 เซนติเมตร กว้าง 5-10 เซนติเมตร สีเทา ช่อดอกย่อยสีเทายาว 3-8 มิลลิเมตร แบนทาง ด้านข้าง ประกอบด้วยดอกที่เรียงสลับจำนวน 5-15 ดอก เมื่อดอกแก่จะร่วงจาดโคนเรื่อยไปจนถึงหลายช่อ กาบช่อย่อยล่าง รูปไข่แผ่กว้าง สีเขียวเข้ม ขอบเรียบเป็นเยื่อบาง ยาว 1.4-1.5 มิลลิเมตร เส้นภายใน 1 เส้น ด้านหลังเป็นสันมีหนามเรียงกันไปจนถึงปลายที่แหลม กาบช่อย่อยบน เป็นเยื่อบาง รูปรียาว เนื้อบาง ยาว 1.7-1.8 มิลลิเมตร เส้นภายใน 1 เส้น ด้านหลังของเส้นเป็นสันมีขนเรียงกันไปถึงปลาย กาบล่าง เป็นเยื่อบาง รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบเรียบปลายแหลม เส้นภายใน 3 เส้น ด้านหลังของเส้นกลางเป็นสัน ปลายแหลม กาบบน เป็นเยื่อโปร่งบาง ยาวประมาณ 1.6 มิลลิเมตร เส้นภายใน 2 เส้นขอบพับเข้า ปลายแหลม กลีบเกล็ด ขนาดเล็ก รูปสี่เหลี่ยม เกสรเพศผู้ สีเหลือง ยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร รังไข่รูปไข่กลับ ยอดเกสรสีน้ำตาล ผลรูปรียาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ส่วนล่างสีเหลืองส่วนบนสีน้ำตาลเข้ม
แอฟริกา อินเดีย ไปจนถึงญี่ปุ่น และมาเลเซีย ถูกนำเข้าไปปลูกในออสเตรเลีย และอเมริกากลาง พบตามพื้นที่เป็นดินเหนียว หินแข็ง ริมถนน และตามทุ่ง ระดับความสูง 0-1600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ใช้มุงหลังคา ใช้เป็นอาหารปศุสัตว์

BLUMEA Volume 47 No.1, Page 167-168

-

1505 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: