เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

หญ้ารังนก

Chloris barbata Sw.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าปีเดียว เป็นกอ ข้อล่างทอดไปกับพื้น 2-3 ข้อ แล้วตั้งตรง แผ่นเรียงกันแบนทางด้านข้างสูง 40-60 เซนติเมตร กาบใบเป็นสันผิวเกลี้ยง ยาว 8-10 เซนติเมตร แผ่นใบ รูปขอบขนาน ฐานกว้างบริเวณคอใบมีขนสีขาวอ่อนนุ่มคล้ายไหม กว้าง3-5 มิลลิเมตร ยาว 10-35 เซนติเมตร ท้องใบมีขนคล้ายไหมกระจาย ปลายใบเรียวแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อบางขอบมีขนยาว 0.4-0.5 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบกระจะคล้ายนิ้วมือ 8-15 ช่อ แต่ละช่อยาว 4-8 เซนติเมตร เรียงที่ปลายก้านช่อดอก ช่อดอกย่อย สีม่วง ยาว 2-3 มิลลิเมตร เรียงเป็น 21 แถวบน แกนช่อดอกทางด้านเดียว กาบช่อย่อยล่าง รูปขอบขนาน ยาว 1.2-1.3 มิลลิเมตร เป็นเยื่อบาง สีม่วง เส้นภายใน 1 เส้น ด้านหลังของเส้นกลางมีขนเรียงกันไปจนถึงปลายเรียวแหลม กาบช่อย่อยบน รูปหอกยาว 2-2.5 มิลลิเมตร เป็นเยื่อบาง สีม่วง เส้นภายในไม่ชัดเจนมีหนามกระจายทั่วแผ่น ดอกล่าง สมบูรณ์เพศ กาบล่างรูปไข่ ยาว 2.1-2.2 มิลลิเมตร เนื้อหยาบ เส้นภายใน 3 เส้น ขอบมีขนสีขาวโดยเฉพาะส่วนบนมีขนเป็นแถบปลายเป็นรยางค์แข็งยาว 6-6.2 มิลลิเมตร กาบบน รูปไข่ ยาว 1.4-1.5 มิลลิเมตร เนื้อโปร่งบาง เส้นขอบภายใน 2 เส้นขอบพับเข้าปลายแหลม กลีบเกล็ด ขนาดเล็ก อับเรณู ยาว 0.5-0.7 มิลลิเมตร รังไข่รูปทรงกระบอก ยอดเกสรเพศเมีย สีแดง ผล ผิวเกลี้ยง รูปรี ยาว 0.7-1 มิลลิเมตร ปลายมน ภาคตัดขวางรูปสามเหลี่ยม ยาว .2-0.3 มิลลิเมตร ดอกบน ไม่มีเพศ กาบล่าง รูปไข่กลับ สีม่วง 2 อัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 3 เส้น ปลายมีรยางค์ ยาว ประมาณ 5 มิลลิเมตร สีม่วง
แอฟริกา อเมริกา ปากีสถาน ศรีลังกา อินเดีย จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย นิวกินี หมู่เกาะแปซิฟิก และออสเตรเลีย พบตามริมทะเล ออกดอกติดผลช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
-

Flora of China, Volume 22, Page 490

-

3868 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: