เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

-

Chloris virgata Sw.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
พืชล้มลุก ขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตร ไปจนถึงกว่า 1 เมตร มักขึ้นเป็นกอ มีไหล ลำต้นตั้งตรง แข็ง กาบใบผิวเกลี้ยง ลิ้นใบมีขนปกคลุม ยาว 0.4-0.8 มิลลิเมตร ใบยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง บางครั้งอาจมีขน ขอบใบขรุขระ ช่อดอกตั้งตรง ยาว 5-10 เซนติเมตร ดอกเรียงรอบก้าน สีฟาง
มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกากลาง ถูกนำเข้ามาปลูกในส่วนอื่นของทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และคาบสมุทรไอบีเรีย กระจายพันธุ์กว้างไปทั่วเขตร้อนและเขตอบอุ่น พบมากตามพื้นที่ที่เป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย ตามพื้นที่ถูกรบกวน ริมถนน
-

CANDOLLEA, Volume 59, No.2, Page 393-397

-

1696 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: