เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

หญ้าปล้องธูป

Sacciolepis indica (L.) Chase var. indica
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าปีเดียว เป็นกอ ทอดยาวไปกับพื้น ปลายตั้งตรงสูง 70-90 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ผิวเกลี้ยง กาบใบ ยาว 4-7 เซนติเมตร โอบลำแบบหลวม สีเขียวหรือสีเขียวอ่อน ขอบมีขน แผ่นใบ รูปขอบขนาน ยาว 12-35 เซนติเมตร กว้าง 2.5-5 เซนติเมตรใบสากมือเกลี้ยง ฐานใบสอบ ปลายใบแหลม ช่อดอก แบบช่อเชิงลด กว้าง 5.7-7 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายแผ่ขยายออกเป็นแท่นแบน ช่อดอกย่อย แบบเดี่ยว รูปไข่ ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1-1.2 มิลลิเมตร เมื่อแก่จะหลุดร่วงทั้งช่อ กาบช่อย่อยล่าง รูปไข่ เป็นเยื่อบาง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร เส้นภายใน 5 เส้น ปลายติดกัน ปลายแหลม กาบช่อย่อยบนรูปไข่ ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร เส้นภายใน 7 เส้น เยื่อบาง ปลายแหลม ส่วนบนมีขนกระจาย ดอกล่างไม่มีเพศ กาบล่าง เนื้อบาง รูปไข่เส้นภายใน 7-9 เส้น ส่วนบนมีขนกระจาย ปลายแหลม ดอกบน เพศเมียหรือสมบูรณ์เพศ กาบล่าง รูปหอก ผิวมัน เนื้อ แข็ง ยาว 1.4-1.5 มิลลิเมตร เส้นภายใน 1 เส้น ขอบเรียบโอบเข้า เมื่อแก่จะแตกตามสันตลอดแนวเส้นกลาง ปลายแหลม กาบบน เป็นแผ่นแข็งปลายแหลม ยาว 1.1-1.2 มิลลิเมตร กลีบเกล็ด รูปกรวย ปลายแผ่กว้าง ยาว 0.2-0.3 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลือง ผล รูปรี ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือสีน้ำตาล
แอฟริกา ภูฏาน อินเดีย เนปาล พม่า จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย หมู่เกาะแปซิฟิก และออสเตรเลีย พบตามที่ชุ่มชื้น หุบเขา ริมลำน้ำ ออกดอกติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน
-

Flora of China, Voluume 22, Page 511

-

2150 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: