เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

หญ้าหวาย

Ischaemum barbatum Retz.
หญ้ายอนหู หญ้าหางค่าง
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี เป็นกอ สูง 70-110 เซนติเมตร ตั้งตรงหรือทอดไปกับพื้น 2-3 ปล้องแล้วตั้งตรง กาบใบ ทรงกระบอกโอบลำหลวม ๆ โคนเกลี้ยงส่วนบนมีขนฐานกลมกระจาย สูง 6-15 เซนติเมตร แผ่นใบ ฐานสอบ เนื้อหยาบเกลี้ยง ยาว 9-35 เซนติเมตร กว้าง 0.4-1.1 เซนติเมตร ขอบสากมือ ปลายเรียวแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อแข็ง เนื้อหยาบ ยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร ปลายตัดหรือเว้า ช่อดอก ประกอบด้วยแบบช่อกระจะ 2 ช่อ ยาว 7-14 เซนติเมตร เมื่อแก่แยกออกจากกัน แกนกลางช่อดอกเรียว แต่ละปล้องยาว 4.5-5 มิลลิเมตร ด้านในเป็นเยื่อโปร่งบาง สีเหลืองหรือสีม่วง รูปสามเหลี่ยม ผิวมัน รอบข้อและสันมีขนแข็ง สีขาว แคลลัสยาว 1.7-1.8 มิลลิเมตร ช่อยดอกย่อยไร้ก้าน รูปหอก ผิวเกลี้ยงยาว 7.5-8 มิลลิเมตร ปลายเฉียง กาบช่อย่อยล่างรูปหอก เนื้อหยาบคล้ายหนัง ยาว 8-8.5 เซนติเมตร เส้นภายใน 13 เส้น ขอบมีตุ่มที่ไม่เชื่อมกัน 3-6 อัน ปลายแผ่เป็นเยื่อบาง กาบช่อย่อยบน เนื้อหยาบแข็ง ผิวมัน ยาว 7-7.5 มิลลิเมตร เส้นภายใน 5 เส้น ปลายแหลมมีขนกระจาย ดอกล่าง เพศผู้ กาบล่างรูปเรือ ยาว 6-6.5 มิลลิเมตร เนื้อหยาบคล้ายกระดาษ เส้นภายใน 3 เส้น กาบบนรูปขอบขนานยาว 5.5-6 มิลลิเมตร ขอบพับเป็นสันและมีเส้นภายใน 2 เส้น ปลายแหลม ดอกบน เพศเมียหรือสมบูรณ์เพศ กาบล่าง เนื้อบางคล้ายเยื่อ ฐานแผ่กว้าง รูปไข่ยาวประมาณ 5.5 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นสองแฉกระหว่างแฉกมีรยางค์แข็งยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร กาบบน รูปหอกยาว 3.5-4 มิลลิเมตร เนื้อโปร่งบาง กลีบเกล็ด เนื้อบางปลายตัด ยาวประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ช่อดอกย่อยมีก้าน ลดรูปเหลือเพียงก้านยาว 7.5-8 มิลลิเมตร
แอฟริกาตะวันตก อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินสิ นิวกินี และออสเตรเลีย พบตามเนินเขา ทุ่งหญ้าเปิดโล่ง บึง ระดับความสูง 0-1000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
-

Flora of China, Voluume 22, Page 613

-

94360 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: