เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

หญ้าหวาย

Paspalum longiflorium Roxb.
หญ้ากับแก หญ้าปล้องหิน หญ้าแพรกหางช้าง หญ้ารังตั๊กแตน
POACEAE (GRAMINEAE)
พืชอายุหลายปี เป็นกอ ลำต้นสูง 30-130 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ตั้งตรง ปล้องแบน เกลี้ยง กลวง ข้อ เกลี้ยง พบน้อยที่มีขนแข็ง กาบใบ เป็นสัน เกลี้ยง ในใบแก่มีขนแข็ง พบน้อยที่มีขนยาวห่าง บริเวณขอบ เกลี้ยงหรือมีขนครุย คอใบ เกลี้ยง ลิ้นใบ ยาว 1-2 มิลลิเมตร เนื้อบาง เกลี้ยง สีน้ำตาล แผ่นใบ กว้าง 3-9 มิลลิเมตร แบน เกลี้ยง พบน้อยที่มีขนแข็งที่ผิวใบด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน ขอบมีขนสาก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 5-15 เซนติเมตร ก้านดอก ยาว 1-10 เซนติเมตร ช่อดอกย่อย มี (1)-2-5-(12) ดอก ยาว 1.5-6.5 เซนติเมตร ที่ฐานมีขนยาวห่าง ก้านช่อดอกกว้าง 1.7-3-(4) มีปีก ขอบมีขนสาก ช่อดอกย่อย ยาว 1.7-2.7 มิลลิเมตร กว้าง 1.1-2 มิลลิเมตร ใน 1 ก้านดอกย่อย อาจจะพบ ช่อดอกย่อยที่เป็นหมันอยู่เป็นคู่หรือข้างใดข้างหนึ่ง ช่อดอกย่อยรูปไข่กลับหรือรูปรีกว้าง ปลายเป็นติ่งแหลมหรือปลายมน เกลี้ยงหรือมีขน ก้านดอกย่อย ยาว 0.3-0.8 มิลลิเมตร แบน กาบช่อย่อยล่าง ไม่มี กาบช่อย่อยบน ยาวเท่ากับกาบล่าง เส้นภายใน 3 เส้น เกลี้ยงหรือมีขน ปลายมนหรือมีติ่ง กาบล่าง เส้นภายใน 3 เส้น เกลี้ยงหรือมีขน ดอกบน ยาว 1.6-2.4 มิลลิเมตร กว้าง 1-1.6 มิลลิเมตร รูปรีกว้าง หรือรูปไข่กลับ ปลายมน สีน้ำตาลถึงสีฟางเมื่อแก่ อับเรณู ยาว 1-1.21 มิลลิเมตร ยอดเกสร สีม่วง
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา ไปจนถึงเวียดนาม หมู่เกาะแปซิฟิก และตอนเหนือของออสเตรเลีย พบตามพื้นที่ชื้นแฉะ ริมแม่น้ำ บึง พรุ บนพื้นดินทราย โคลน ดินลูกรัง ระดับความสูง 0-1700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
-

BLUMEA, Volume 30, No. 2, Page 297-299

-

5961 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: