เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

ปัดหิน

Gardenia saxatilis Geddes
ข่อยโคก ข่อยหิน พุดผา
RUBIACEAE
ไม้พุ่มลำต้นแคระแกร็น แตกกิ่งมาก สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ ปลายมน โคนใบเว้าเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนผิวเกลี้ยง สีเขียวอมเหลือง ด้านล่างมีขนนุ่มปกคลุม ก้านใบสั้นมากหรือเกือบไม่มี มีหูใบร่วมระหว่างคู่ใบ ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว ติดกันเป็นหลอดยาว ส่วนบนผายออกแยกเป็น 6 กลีบ แผ่ออกเกยกันคล้ายรูปกังหัน ผลสดสีเขียว รูปกลม ปลายผลมีแฉกของกลีบเลี้ยงติดทน
ลาว และกัมพูชา ในประเทศไทยพบทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาตตะวันออก และภาคกลาง พบตามที่โล่ง ตามซอกหินของลานภูเขาหินทรายในป่าเต็งรัง
-

http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_g2.htm

-

2724 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: