เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

มะแว้งเครือ

Solanum trilobatum L.
แขว้งเคีย
SOLANACEAE
ไม้เถาเลื้อย ตามลำต้นมีหนามแหลมปกคลุม ใบเดี่ยว รูปกลม หรือรูปไข่ แผ่นใบเว้าเป็นพู ตามก้านใบและเส้นกลางใบมีหนาม ดอกออกเป็นช่อสั้นๆ มี ๓ – ๙ ดอก สีม่วง ปลายกลีบแยกเป็น ๕ แฉก ผลรูปทรงกลมขนาด ๑.๕ ซม. เมื่อสุกสีส้ม ออกดอกช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Solanum trilobatum is a scrambling shrub with numerous yellowish curved prickles along the stems. Leavesare simple, rounded – ovate, obtusely 3-5-lobed with a few prickles along petiole and midrib. Inflorescences are in short peduncle, 3 – 9 flowered. Corolla purple, 5 deeply lobed. Fruits are globose, c. 1.5 cm in diameter, orange when ripe. Flowering in January – March. This plant can be propagated by seed.
-
-
ผลอ่อนมีรสขมใช้รับประทานสดกับนํ้าพริก หรือใช้ประกอบอาหาร ทุกส่วนของพืชมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร
Young bitter fruits are eaten fresh with chilli-sauces or cooked foods. The whole parts are used as traditional medicine.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3507 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: