เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าแห้วหมู

Cyperus rotundus L.
หญ้าขนหมู (ภาคเหนือ)
CYPERACEAE
พืชอายุหลายปี มีไหล ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม พองออกเป็นหัวที่ฐาน สูง 10-60 เซนติเมตร แผ่นใบทรงยาว แบน ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร กว้าง 2-5 มิลลิเมตร ปลายแหลม กาบใบสีน้ำตาลซีด ใบประดับช่อดอก 2-3 ใบ ใบที่ยาวที่สุดมักยาวเท่ากับช่อดอก ดอกออกเป็นช่อเชิงลด ยาว 1-8 เซนติเมตร มี 3-10 ช่อย่อยต่อช่อ ทรงรีหรือทรงยาว มีใบประดับอย่างน้อย 9 ใบ สีแดง หรือสีม่วงอมน้ำตาล เกสรเพศผู้ 3 อัน อับเรณูยาว 1 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย 3 อัน ผลทรงกระบอก-ทรงรี เป็น 3 เหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร ยาว 1.3-1.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาล มีจุดโปร่งแสงเล็กๆ
กระจายพันธุ์ทั่วเขตอบอุ่นและเขตร้อน ในประเทศไทยพบได้ทั่วประเทศ พบตามที่เปิดโล่งถึงที่ร่มรำไร ระดับความสูง 0-1100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ยาแผนโบราณ ใช้ไหลเป็นยาขับปัสสาวะ

Flora of Thailand, Volume 6, Part 4, Page 353-354

-

15227 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: