เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

ผักแขยง

Limnophila aromatica (Lam.) Merr.
ผักกะออม ผักลืมผัว กะแยง
SCROPHULARIACEAE
พืชล้มลุกฤดูเดียวหรือหลายฤดู สูง 30-70 เซนติเมตร อาจแตกกิ่งมากหรือไม่แตกกิ่ง ผิวเกลี้ยงหรือมีต่อม ลำต้นทอดเลื้อย แตกรากจากข้อ ใบเรียงตรงข้าม หรือเรียงรอบข้อชุดละ 3 ใบ ไม่มีก้าน โอบรอบข้อบางส่วน ใบรูปรี-รูปใบหอก กว้าง 0.3-1.5 เซนติเมตร ยาว 1-5 เซนติเมตร ขอบใบหยักมน หรือหยักฟันเลื่อย เส้นใบแบบขนนก ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 0.5-2 เซนติเมตร อาจมีต่อม ใบประดับรูปแถบ-รูปใบหอก กลีบเลี้ยงยาว 4-6 มิลลิเมตร อาจมีขนปกคลุม กลีบดอกสีขาว ม่วง-น้ำเงิน หรือชมพู ยาว 1-1.3 เซนติเมตร มีต่อม ก้านชูเกสรเพศผู้ส่วนปลายพองออก ก้านชูเกสรเพศเมียสั้น แยกเป็น 2 แฉก ผลแก่แล้วแตก ทรงรี ขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร
Limnophila aromatica is an annual succulent herb with densely soft hairs. Leaves simple, distichous arranged, lanceolate. Flowers solitary in leaf axills, or in terminal panicles, purplish-pink. Capsule compressed, broadlyellipsoid. Flowering in September – December. It is propagated from seed.
ภูฏาน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย พบตามอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ชุ่มชื้นอื่นๆ ระดับความสูงไม่มาก ออกดอกติดผลช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน
The whole parts are aromatic and hot taste. They are cooked in many local foods.
ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุนและรสเผ็ดร้อน นิยมนำมาประกอบอาหาร พื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่น แกงปลา อ่อมต่างๆ

Flora of China, Volume 18, Page 27, หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

Flora of China, Volume 18, Page 27

4427 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: