เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยอเบี้ย

Morinda talmyi Pierre ex Lecomte
RUBIACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งก้านตรงแตกที่ซอกใบ กิ่งอ่อนสีเขียว เปลือกไม่มีขน กิ่งแก่สีเทาหรือน้ำตาล ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปหอก ยาว 4-11 เซนติเมตร กว้าง 0.3-2 เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบหรือเป็นหยักคลื่นเล็กน้อย ฐานสอบเรียว ผิวด้านบนสีเขียว ผิวด้านล่างสีเขียวอ่อน ไม่มีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 มิลลิเมตร ไม่มีขน หูใบรูปสามเหลี่ยมเป็นคู่ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ดอกช่อแบบกระจุกแน่น มี 1 ช่อ มีดอกย่อยอยู่บนฐานของรังไข่ที่อัดรวมกันเป็นก้อนกลม ออกที่ปลายข้างตา หรือปลายยอดหรือแทนที่ใบอีกด้านหนึ่ง ก้านช่อดอกยาว 2-3 มิลลิเมตร ผิวไม่มีขน กลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันเป็นก้อน สั้น อวบ ไม่มีแฉก สีเขียว ผิวไม่มีขน กลีบดอก สีขาวเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 3-8 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก เว้าลึกถึงปากหลอดกลีบดอก แต่ละแฉกรูปหอก ยาว 3-5 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกและด้านในเรียบ ไม่มีขน หรือมีขนประปรายที่ผิวด้านใน ดอกที่มีก้านเกสรเพศเมียสั้น ผิวด้านในหลอดกลีบดอกมีขนอ่อนสีขาวประปราย เกสรเพศผู้ติดอยู่ระหว่างแฉกกลีบดอกเหนือหลอดกลีบดอกมีจำนวนเท่ากับแฉกกลีบดอก ก้านชูเกสรสีขาวยาว 2-3 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับผนังหลอดกลีบดอก ระดับปากหลอดกลีบดอก ก้านชูเกสรติดกับอับเรณูด้านหลังตรงกลาง อับเรณูรูปขอบขนานยาว 2.5-3 มิลลิเมตร สีเหลือง เกสรเพศเมียอยู่ภายในหลอดกลีบดอก รังไข่อวบน้ำเชื่อมติดบนแกนเดียวกันเป็นก้อน มีหมอนรองดอกพูนขึ้นชัดเจน ก้านชูเกสรสีขาว ยาว 3-5 มิลลิเมตร ผิวไม่มีขน ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแฉกยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ผิวเป็นปุ่มเล็ก ผลรวมรูปร่างค่อนข้างกลมหรือเบี้ยว สีเขียว ผลสุกสีดำ เมล็ดรูปกลมหรือรี สีน้ำตาล ยาว 3-5 มิลลิเมตร กว้าง 2-3 มิลลิเมตร มีร่องตรงกลาง ผิวค่อนข้างเรียบ
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
-
-

1827 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: